vårdar dina träd
bok i Skåne, ca 25 m högFöretaget

Arborit erbjuder trädvårdskompetens i stockholmsområdet sedan 2003.
Alla tjänster levereras av certifierad personal till ett konkurrenskraftigt pris.

Mål

 • Kunder och utförare ska uppleva att arbetet utförs på ett riskfritt sätt.
 • Kommunikationen med kunden och mellan utförare ska vara tydlig och prestigelös.
 • Verksamheten ska bidra till att sprida kunskap om träd och trädvård.

 • Tjänster

  Säkra träd
  - Riskbedömning av träd.
  - Avlägsnande av växtdelar som riskerar att skada liv eller egendom.
  - Installation och underhåll av kronstabilisering.
  - Kronlyft för att ge önskad fri höjd under trädkronan.

  Friska träd
  - Se till att döda och skadade växtdelar ej hämmar trädets utveckling.
  - Förebygga obalans och skador p g a svaga eller olämpligt placerade grenar.
  - Ge råd för att främja goda markförhållanden för träd, skydd av träd vid grävning m m.

  Funktionella och vackra träd
  - Bibehålla trädets karaktär med hänsyn till växtplats, art och växtsätt.

  Ovanstående tjänster utförs alltid med godkända arbetsmetoder och med hänsyn till trädets karaktär och artspecifika egenskaper. Arborit utför ej så kallad toppkapning eller andra ingrepp som ödelägger träd.

  Trädfällning
  - Arborit kan hjälpa dig om du måste avlägsna sjuka, riskabla eller felplacerade träd.
  - Allt från markfällning till avancerad sektionsfällning kan utföras.